Polityka prywatności i ciasteczek

Polityka prywatności i cookies

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.agama.waw.pl oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Agnieszka Mędrzecka, mail: agnieszka.medrzecka@gmail.com

W przypadku pozyskania jakichkolwiek informacji dot. zbierania i przetwarzania Państwa danych mogą się Państwo z nami skontaktować pod ww. adresem mailowym

Pozyskane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów; niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel zbierania danych osobowych:

 • w przypadku udzielania odpowiedzi na pytania i komentarze zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie,

 • na potrzeby analiz, statystyk i tworzenia treści marketingowych

Jakie dane są zbierane?

 • Dane niezbędne do zawarcia umowy, tj. imię i nazwisko, email, adres dostawy i rachunku, informacje dot. płatności, informacje dot. wybranego produktu,

 • dane zbierane podczas wypełniania formularza kontaktowego, tj. adres email, imię i nazwisko (jeśli podane) oraz dodatkowe informacje, których udzielą Państwo dobrowolnie w formularzu kontaktowym

 • dane zbierane automatycznie, tzw. pliki cookies

 • dane zbierane przez pixel Facebook-a

Podstawa do przetwarzania danych osobowych:

 • udzielona zgoda,

 • konieczność przetwarzania w celu wykonania zawartej umowy lub konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 • konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych

Powierzanie lud udostępnianie danych osobowych:

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Mogą natomiast zostać przekazane takim podmiotom, jak:

 • podmioty wykonujące na zlecenie usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Przetwarzają one jedynie dane osobowe zgodne z celami dla jakich są zbierane oraz na zlecenie Administratora.,

 • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe w zakresie wymaganego kontaktu,

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż wymaga tego cel dla którego są zbierane. Natychmiast po zakończeniu jego realizacji przestają być przetwarzanie. Niemniej jednak przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy o rachunkowości mogą wymagać przechowywania danych przez określony czasu, tj. 5 lat.

Prawa użytkownika:

Każdy z Państwa posiada prawo do:

 • uzyskania odstępu do swoich danych osobowych,

 • prostowania oraz uzupełniania danych,

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

 • przeniesienia danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. dokonania przez Ciebie zakupu produktów znajdujących się w naszej ofercie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.   

Pliki „cookies”

 • Witryna www.agama.waw.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
  z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z wbudowanego narzędzia wordpress, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiany

Informuję, że powyższa polityka prywatności może ulec zmianie. W takim wypadku nowa polityka prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej z adnotacją o zmianie.